Blog

Rallyløyper i nærheten av Oslo

Rallyløyper i nærheten av Oslo

Heitmann Motorsport finner du drøye to timer sør for Oslo. Dette er ett sted der du kan sitte på med eller prøvekjøre en rallybil ute på banen. De har et stort uteområde med tilhørende publikumplass, verksted og forsamlingslokale. Her kan det avholdes utdrikningslag, jubileer, firmaturer, bursdagsfester, kick-off samt andre arrangementer. […]

Oppgradering til T-banestandard

Oppgradering til T-banestandard

I løpet av de siste par tiårene har T-banenettet i Oslo blitt oppgradert til det som kalles metrostandard. Dermed ble det slutt på tiden med små enkle stasjoner som ikke ruvet stort i landskapet. Grini, Huseby skole, Sørbyhaugen, Heggeli, Volvat og Valkyrie plass var stasjoner på Østeråsbanen som måtte legges […]

Subsidiering av el-biler

Subsidiering av el-biler

Er subsidiering av el-biler virkelig veien å gå for å skape tryggere og bedre bymiljøer? Mange stiller seg dette spørsmålet. Et viktig argument for å redusere bilbruken i sentrale byområder er den betydelige belastningen på miljøet som utslippene fra biler utgjør. Forurensningen av luften i byene har en lang rekke […]

Mer offentlig kommunikasjon, mindre bruk av bil.

Mer offentlig kommunikasjon, mindre bruk av bil.

De aller fleste er nok enige om at et godt og trygt bymiljø sikres gjennom at det utvikles gode og attraktive offentlige kommunikasjonsmidler og at man på den måten gjør bruk av privatbil uhensiktsmessig. Men hvordan man skal gå frem og hvor mye vekt som skal legges på privatbilismen versus […]

Samarbeid til trafikantenes beste

Samarbeid til trafikantenes beste

Offentlig kommunikasjon drives av en rekke ulike aktører og med en rekke ulike transportmidler som alle har sine fordeler og ulemper. Ikke sjelden ser man også at ulike transportmidler trafikkerer samme strekning. Det kan i utgangspunktet virke suboptimalt, men det trenger det slett ikke være. Koordinering av rutetabeller At det […]

T-bane i Oslo

T-bane i Oslo

Oslo er den eneste byen i Norge som har tunnelbane, eller T-bane som vel etter hvert har blitt det vanlige og sågar offisielle navnet. Den første banen som gikk gjennom tunnel ble innviet i 1928 da Holmenkollbanen ble forlenget med den såkalte undergrunnen fra Majorstuen til Nasjonalteateret. På den tiden […]

T-bane i alle store byer

T-bane i alle store byer

Kjært barn har mange navn. Det vil i Norge kaller T-bane betegnes i andre land med ulike varianter av det greske ordet metropolis som betyr noe ala «moderby». Både i Paris, Madrid og mange andre byer kalles tunnelbanen Metro, mens man i Stockholm kaller sin variant for Tunnelbanan. I London […]

Den fleksible bussen

Den fleksible bussen

Bussen er overlegen all annen kollektivtrafikk når det gjelder fleksibilitet ettersom den når som helst kan avvike fra sin opprinnelige rute dersom det skulle komme hindringer i veien for den. Det er jo også slik at nye ruter kan opprettes og gamle ruter endres uten at det er store kostnader […]

Sporvogn til begjær

Sporvogn til begjær

Sporvognen – eller trikken som den ofte kalles – finner man i dag i de tre største norske byene. I Oslo har den funnets helt siden 1875. De første årene ble sporvognen trukket av hester, men i 1894 fikk man dessuten en sporvogn drevet av elektrisitet. Den ble på folkemunne […]