Oppgradering til T-banestandard

metro standardI løpet av de siste par tiårene har T-banenettet i Oslo blitt oppgradert til det som kalles metrostandard. Dermed ble det slutt på tiden med små enkle stasjoner som ikke ruvet stort i landskapet. Grini, Huseby skole, Sørbyhaugen, Heggeli, Volvat og Valkyrie plass var stasjoner på Østeråsbanen som måtte legges ned i forbindelse med oppgraderingen. Hadde man opprettholdt disse ville det rett og slett – fordi de nye stasjonsplattformene ble så mye lengre enn de gamle – blitt for kort avstand mellom stasjonene. Det ble også slutt på at T-banen enkelte steder måtte stoppe for rødt lys for å slippe kryssende trafikk eller fotgjengere over sporene.

Omfattende, men vellykket oppgradering

Metrostandard er kort sagt en kvalitetsstandard for T-banestrekninger og -stasjoner i Oslo. Den ble innført for å klassifisere selskapets T-banelinjer. Oppgraderingen ble en omfattende investering som kom til å påvirke mange trafikanter i den tiden den pågikk. Som regel ble det satt opp buss for bane på strekninger under utbedring. En ordning som skulle komme til å stille mange trafikanters tålmodighet på en stor prøve. Men alle oppgraderinger er nå gjennomført og antallet reisende bare øker og øker så det må være god grunn til å konkludere med at oppgraderingen har vært vellykket.

Store endringer

De mest påtagelige endringene som oppgraderingen til metrostandard innebærer er at togene nå går mye fortere enn før, at kapasiteten er mye større og at punktligheten er bedre. Dessuten er stasjonene nå blitt store anlegg som ruver i landskapet. Plattformene skal tross alt være lange nok til å romme 6-vognstog. I motsetning til tidligere er det nå ingen planoverganger. Det betyr blant annet at de reisende må krysse spor ved hjelp av underganger eller broer. En annen tydelig forskjell er den gule strømførende skinnen som ligger 15 cm over bakken som erstatning for de gamle luftledningene.