T-bane i Oslo

Subway in OsloOslo er den eneste byen i Norge som har tunnelbane, eller T-bane som vel etter hvert har blitt det vanlige og sågar offisielle navnet. Den første banen som gikk gjennom tunnel ble innviet i 1928 da Holmenkollbanen ble forlenget med den såkalte undergrunnen fra Majorstuen til Nasjonalteateret. På den tiden brukte man imidlertid ikke betegnelsen tunnelbanen, men rett og slett trikken. Den betegnelsen var vanlig helt frem til T-banesystemet ble introdusert i 1977 ved at de østlige og vestlige banene ble knyttet sammen med tunnelen mellom Nasjonalteateret og Stortinget.

Siden da har T-banen i Oslo blitt utvidet flere ganger og det er planer om ytterligere utvidelser.

Fornebubanen forsinkes

Blant annet er det for lengst besluttet at Fornebubanen skal bygges, men dessverre – som det ofte er i slike store infrastrukturprosjekt – så oppstår det stadige forsinkelser. At det er to kommuner og to fylker (respektive Oslo og Bærum, samt Oslo og Akershus) som er involvert, er med på å komplisere både planlegging og gjennomføring. Den nye banen skal gå fra Majorstuen via Skøyen og Lysaker ut til Fornebu som etter hvert har blitt et område med betydelig bebyggelse. Et stort antall arbeidsplasser og et stadig økende antall boliger på området som tidligere var Oslos hovedflyplass, gjør behovet for gode kommunikasjoner til sentrum stort.

“Ringen” åpnet i 2010

Noe enklere gikk det med T-baneringen. «Ringen» er en linje som betjener bydeler nord for Oslo sentrum. I vest er den koblet med Sognsvannsbanen mens den er koblet med Grorudbanen i øst ved Carl Berner. “Ringen” utgjør som navnet antyder en løkke i T-banesystemet og stod ferdig i 2010 og muliggjorde dermed byggingen av Lørenbanen, en kobling mellom «Ringen» og Grorudbanen. Dermed kan tog fra Grorudbanen kjøre nordover i Ringen, men de tidligere bare kunne kjøre langs Fellestunnelen. Denne banen åpnet i april 2016.